Ekonomitjänster

Elisabeth arbetar som auktoriserad redovisningskonsult och är ansluten till Srf konsulternas förbund.

Ett välja en auktoriserad redovisningskonsult kan vara ett sätt att bibehålla god kvalité på företagets redovisning om man som mindre aktiebolag vill utnyttja sin lagliga rätt att välja bort revisorn.

EH vid dator

Företagare kan få hjälp med diverse ekonomitjänster, bland annat:

 • löpande bokföring,
 • periodbokslut,
 • likviditetsrapporter
 • prognoser
 • årsbokslut
 • rådgivning
 • årsredovisning
 • deklarationer
 • löneadministration
 • betalningar av fakturor
 • fakturering (även e-fakturering)

Referenser kan fås!

Välkommen att kontakta Elisabeth.